top of page
kleuter.jpg

Moeilijkheden met evenwicht  

Coördinatieproblemen

Houterig in bewegingen

Tiplopen

Grove motoriek

Fijne motoriek

Niet graag knutselen,

tekenen,

knippen,…

Schrijfmotoriek

Moeite met activiteiten in

dagelijks leven:

aan- en uitkleden,

hanteren van bestek,….

Ruimtelijke problemen: niet graag puzzelen

Moeilijk contact met leeftijdgenoten

Gedragsproblemen

Neuromotoriek

Respiratoir

bottom of page