top of page

Aanmelden

U kan zich telefonisch of via het contactformulier aanmelden. Afhankelijk van de hulpvraag is het nodig om een consultatief psychomotorisch onderzoek op te starten. Indien dit onderzoek nodig is, laat ik u dit weten en voorziet u voor deze afspraak een voorschriftje voor ‘een consultatief psychomotorisch onderzoek’ bij de huisarts of de kinderarts. Ook brengt u een klevertje van de mutualiteit mee bij deze intake.

Behandeling

U ontvangt een uitgebreid verslag met mijn bevindingen en adviezen.

De therapie verloopt op maat van het kind.

Evaluatie

Psychomotorische behandelingen worden geherevalueerd na een paar maanden of op het nodige tijdstip. De resultaten worden met de ouders besproken.

Adviesgesprek , MDO

Wanneer er nood is aan een multidisciplinair overleg, dan neem ik daar graag aan deel. Meestal kadert dit in een overleg met de school en alle betrokkenen, zoals ouders, CLB, logo, zorg,…..

Andere (niet-psychomotorische) hulpvragen kunnen dadelijk opgestart worden.

Indien u meer informatie wenst, kan u uiteraard vrijblijvend contact met me opnemen. Het kan zijn dat ik telefonisch tijdelijk onbereikbaar ben om de continuïteit in mijn behandeling niet te verstoren. Gelieve dan zeker een bericht in te spreken of via het contactformulier een bericht na te laten.

bottom of page